Rozwiązania dla producentów betonu komórkowego

Oferujemy unikalne rozwiązania dla producentów betonu komórkowego.

System monitorowania procesu autoklawizacji betonu komórkowego

Unikalne rozwiązanie aplikacyjne. Program komputerowy silnie zorientowany na proces. Monitorowanie w postaci wartości bieżących ciśnienia i temperatury, odchyłek od wartości teoretycznych (wynikających z krzywych ciśnienia), dowolna ilość krzywych wzorcowych, identyfikacja operatorów, definicja alarmów, przyczyn alarmów i reakcji operatora na alarm, sieciowa baza danych. System składa się z sieciowej bazy danych oraz trzech programów komputerowych (program do monitorowania procesu, program raportujący, program d zarządzania systemem - definicje krzywych wzorcowych, alarmów, operatorów itp).

System został pomyślnie wdrożony w zakładzie Grupy Prefabet w Długim Kącie.

 

Automatyzacja prasy do badań betonu na ściskanie

Badanie betonu komórkowego na ściskanie jest najważniejszym badaniem jakościowym betonu. Zapewnienie możliwości dokładnego przeprowadzenia badania jest bardzo ważne z punktu widzenia technologii procesu oraz kontroli jakości. Niestety ręczna obsługa prasy podczas badania może spowodować znaczne odchyłki wyniku od faktycznej wytrzymałości z powodu trudności ręcznego utrzymania stałej prędkości narastania siły (co jest warunkiem poprawnego wykonania badania).

Z tego powodu proponujemy wykonanie modernizację prasy do badań betonu komórkowego. Po modernizacji, dzięki zastosowaniu sterownika z ekranem LCD, badanie wykonuje się automatycznie. Operator wpisuje tylko niezbędne parametry badania takie jak wymiary próbki, numer odlewu itp. i uruchamia badanie. Po zakończeniu badania (maszyna wyłącza się automatycznie po zgnieceniu próbki) sterownik prezentuje na ekranie i zapisuje wyniki.

W komplecie z modernizacją maszyny klient otrzymuje także program komputerowy do zarządzania wynikami badań. Program eliminuje konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji badań. Program znacząco upraszcza prowadzenie dokumentacji, pobiera wyniki badań bezpośrednio z prasy oraz oblicza wymagane wskaźniki (również statystyczne). Wszystkie elementy modernizacji i programu komputerowego mogą być dopasowane do wymagań klienta.

Modernizacja opisana powyżej została przeprowadzona w zakładzie Solbet Lubartów w Lubartowie i uzyskała bardzo pozytywne opinie osób wykonujących badania oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości.

 

System bezprzewodowego pomiaru temperatury betonu podczas wyrastania

Proces wyrastania jest jednym z ważniejszych procesów podczas wytwarzania betonu komórkowego. To wtedy kształtuje się struktura produktu. Jednym z istotnych parametrów tego procesu jest temperatura co wynika z zachodzących reakcji chemicznych.

Proponowany system służy do bezprzewodowego pomiaru temperatury betonu i temperatury otoczenia podczas wyrastania betonu w formach. System składa się z sond pomiarowych (wyposażonych w pływaki styropianowe), które wkładane są do form tuż po zalaniu. Sondy mierzą temperaturę betonu (ok 30cm od górnej powierzchni betonu) oraz temperaturę otoczenia (nad betonem) i przesyłają te dane drogą radiową do komputera PC (wyposażonego w odbiornik). Sondy posiadają zasilanie bateryjne. Czas prasy na komplecie baterii, dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów oszczędzania energii, wynosi kilkanaście miesięcy.

Dane zbierane są przez program komputerowy do bazy danych. Program komputerowy prezentuje przebiegi temperatur, wartości bieżące. Istnieje także możliwość sporządzania raportów historycznych.

System został pomyślnie wdrożony w zakładzie Grupy Prefabet w Długim Kącie.

 

System monitoringu przepływu półproduktów