Oferta

GraphOn GO-Global

 GO-Global jest rozwiązaniem firmy Graphon umożliwiającym publikowanie aplikacji przez sieć komputerową LAN i WAN (Internet). Rozwiązanie to jest całkowicie niezależne od mechanizmów wbudowanych systemu operacyjnego (np. MS Terminal Services).